Aktualno

KOROCIV - Podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 

Ponedeljek, 20 April 2020 11:39 Napisal Korociv

 

Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije (NVO) - KOROCIV že peto leto zapored izvaja “Program NVO s potencialom”, v katerega je trenutno vključenih 20 najboljših NVO v Koroški regiji. Stičišče nudi NVO usposabljanja na organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju. Od začetka programa je bilo organiziranih 28 usposabljanj z različnimi vsebinami, v letu 2020 in 2021 bo izvedenih 10 novih usposabljanj. NVO in NVO s potencialom prav tako nudijo storitve mentorstva, svetovanja, projektnega managementa, mediacije, informiranja in možnost uporabe brezplačnega računovodskega programa KOROCIVIS.

KOROCIV nevladne organizacije informira in obvešča prek petih kanalov: 1) Občasnik - mesečni izbor najbolj relevantnih informacij, 2) spletna stran - aktualne novice, napoved dogodkov, razpisi za NVO, splošne informacije za nevladni sektor, 3) družbena omrežja - facebook, twitter in instagram, 4) Nevladna Koroška - posebna rubrika za NVO v spletni izdaji časopisa Večer Koroška, 5) tiskana izdaja Nevladna Koroška s prvo številko v septembru 2020.

Na področju čez-sektorskih partnerstev (javni, zasebni in nevladni sektor) bo KOROCIV nadaljeval aktivnosti in nudil podporo pri projektih (So)delujem, rastem, prispevam (SRP), Kovačnica idej, Zdrava Črna, Hura prosti čas in Sinergija v gibanju 4D. Predvidena so tudi nova čez-sektorska partnerstva (področje slepih in slabovidnih, programi čezmejnega sodelovanja, dobrodelna akcija “Ta dobra večerja” v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO - CNVOS), skupaj s KMKC Kompleks pa so že vzpostavili nov coworking prostor Meet’n’Work.

Stičišče bo aktivno tudi na področju spreminjanja lokalnih in regionalnih politik. V sodelovanju s Koroško regionalno agencijo (RRA Koroška), Gospodarsko zbornico Slovenije - Območna Zbornica Koroška, koroškimi občinami in drugimi partnerji bo stičišče aktivno sodelovalo v Regijski razvojni mreži Koroške regije, ki pripravlja Regionalni razvojni program 2021-2027. KOROCIV bo v druge koroške občine prenesel tudi NVO sklad - proračunsko postavko, ki je namenjena izključno NVO oziroma najbolj uspešnim projektom NVO v posameznih občinah. Poleg NVO sklada bo stičišče v regiji izvedlo tudi uvedbo participativnega proračuna (Občina Ravne na Koroškem) ter v nekaterih občinah izdelalo strategije razvoja in akcijske plane na področju mladinskih dejavnosti, športa in zdravja. Na področju zdravja bo občinam pomagalo pri vključitvi v slovensko mrežo zdravih mest.

KOROCIV bo skupaj z NVO še naprej nudil trajnostne javne storitve, ki so bile razvite skozi aktivno sodelovanje v nevladnem sektorju v regiji: športni tabori, organizirane rekreacijske športne vadbe za otroke in odrasle, dejavnosti mladinskih centrov, turistično informiranje, namizne igre, vzgojno-izobraževalne storitve, ohranjanje kulturne dediščine, glasbeno izobraževanje in številne druge javno dostopne storitve.

Stičišče bo v letu 2020 organiziralo tudi 9. letno konferenco koroških nevladnih organizacij, ki bo tokrat naslovila področje zdravja. Prav tako se po dobrem odzivu izpred dveh let letos nadaljuje tudi Šola za župane na področju nevladnega sektorja.

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje