Aktualno

Aktualno

Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2021-2024 je dokument, ki vsebuje dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov mladinske politike. Gre za celovito, razvojno naravnano strategijo na področju mladih, ki nadaljuje začrtano pot prejšnje strategije za mlade za obdobje 2014-2020. 

Strategija bo prispevala k celoviti ureditvi položaja mladih v občini, nadgradnji podpornega okolja mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotavljanju pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o zanje pomembnih stvareh v lokalni skupnosti ter razvoju lokalne mladinske politike za zagotavljanje pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v občini.

Pisanje nove strategije se je začelo na pobudo Komisije za mladinska vprašanja, ki je v zadnjih dveh letih pri pregledu realiziranih ukrepov na področju mladih ugotavljala, da je potrebno obstoječo strategijo novelirati oziroma pripraviti novo. Za ta namen se je v začetku leta 2019 formirala posebna projektna skupina za pripravo nove strategije za mlade. V skupino so bili vključeni Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije - KOROCIV, Koroški mladinski kulturni center Kompleks, Občina Ravne na Koroškem, Mladinski svet Ravne na Koroškem, Komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem. K sodelovanju so bile povabljene tudi nevladne organizacije s področja mladih v občini.

Namen strategije je opraviti analizo o dosedanjem mladinskem delu in mladinskih politikah, ki se izvajajo v občini, ter na podlagi teh rezultatov razviti ukrepe za mlade, ki se bodo realizirali od leta 2021 do leta 2024. Tako je strategija sestavljena iz 11 sklopov, ki po vrstnem redu smiselno zaokrožujejo celoto. 

Po uvodu je predstavljeno področje mladinske politike z opredelitvijo pojmov, metodološkega, normativnega in širšega družbenega okvirja. Sledi pregled in analiza statističnih podatkov na področju mladih na Ravnah na Koroškem in v regiji. Prvi del strategije končuje seznam mladinskih organizacij in organizacij, ki delujejo na področju mladih. 

V osrednjem delu so predstavljeni obstoječi ukrepi Občine Ravne na Koroškem na področju mladinskih politik, posebej je izpostavljen certifikat “Mladim prijazna občina”, ki je bil občini podeljen leta 2013 in podaljšan leta 2017 (z veljavnostjo do 2021). 

Po opravljeni analizi ukrepov prejšnje strategije za mlade od leta 2014 do 2019 so podrobno predstavljeni rezultati spletne ankete (n = 908), v kateri so mladi podajali odgovore v devetih vsebinskih sklopi:

1 informiranje, 2 mladinsko organiziranje, 3 prosti čas, zdravje, šport in rekreacija, 4 bivanjska problematika, 5 participacija, 6 zaposlovanje, 7 mobilnost, 8 izobraževanje, 9 trajnostni razvoj, ekologija in varovanje okolja.

Po zapisanih vsebinskih sklopih so v zadnjem poglavju jedra strategije zapisani cilji in ukrepi razvoja mladinske politike v občini Ravne na Koroškem s terminskim planom, predvidenimi aktivnostmi in rezultati/učinki na področju mladih. 

V zaključku sledi opredelitev odgovornosti spremljanja in uresničevanja strategije, viri pridobljenih podatkov in vprašalnik za mlade, s katerim smo izvedli anketo.

+++ CELOTNA STRATEGIJA JE DOSTOPNA TUKAJ +++

V okviru izvajanja aktivnosti projekta “Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri” vas vljudno vabimo k udeležbi na okrogli mizi z naslovom Pogled čez plot, ki bo v četrtek, 10.12. ob 11.00 (videokonferenca).

Tema: Kreiranje projektnih partnerstev in predstavitev dobrih praks uspešnih projektov iz ostalih regij

V pogovoru bodo sodelovali:

Aleš Zidar, strokovni vodja LAS med Snežnikom in Nanosom in predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja

Darja Lahajner, koordinatorka projektov na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji Idrija

Stojan Praprotnik, direktor Razvojne agencije Savinja

Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje 

Viktorija Barbič, direktorica A.L.P Peca, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline 

Moderator: Jure Lesjak, KOROCIV - Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije

Dogodek bo potekal prek videokonference na aplikaciji Zoom.

Povezava: 

MESEC KOVAČNICE IDEJ, Okrogla miza "Pogled čez plot"

Time: Dec 10, 2020 11:00

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84826978289?pwd=bHhPUVd0NVczSjV0YWJ0eW54U1lYQT09

Meeting ID: 848 2697 8289

Passcode: 535327

DELAVNICA 4: Vsebinski marketing in urednikovanje spletnih strani ter družbenih omrežij / 3. december ob 11. uri

VIDEOPOSNETEK DELAVNICE NA YOUTUBE

Kako pripravljati vsebine za digitalne kanale s poudarkom na spletni strani in družbenih omrežjih?

Značilnosti komuniciranja na spletu se v digitalni dobi nenehno prilagajajo novim trendom in deležnikom. Priprava vsebin za spletno komuniciranje nam omogoča predvsem interaktivnost, prostorsko in časovno neomejenost ter učinkovito nagovarjanje ciljne publike. Udeleženci bodo na delavnici spoznali ključne elemente digitalnega komuniciranja na spletni strani ter družbenih omrežjih Facebook in Instagram, ki zasledujejo celovito pojavnost blagovne znamke v javnosti. Spoznali bodo osnovne elemente uredniške politike spletne strani kot je npr. priprava vsebin in fotografij za spletno stran, slog pisanja ter osnovne elemente priprave učinkovitih objav za družbena omrežja Facebook in Instagram. 

Nina Meh Savić, predavateljica
Je svetovalka za odnose z javnostmi na BIC Ljubljana, kjer pokriva področja komuniciranja z novinarji, upravljanje blagovnih znamk, urednikovanje spletnih strani in družbenih omrežij, interno komunikacijo, eventmanagement ter varstvo osebnih podatkov. Je magistrica kulturologije, diplomantka Londonske šole odnosov z javnosti ter strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov na področju šolstva. Delovala je tudi kot novinarka, scenaristka in voditeljica. 

Prijave: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Delavnica - komunikacijska strategija

Sreda, 25 November 2020 10:12 Napisal

DELAVNICA 3: KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA / 26. 11. 2020 ob 11. uri

VIDEOPOSNETEK DELAVNICE NA YOUTUBE

Kako pripraviti komunikacijsko strategijo?

Skrbno načrtovanje komuniciranja je temelj sodobnih odnosov z javnostmi. Strateško komuniciranje organizacijam in podjetjem omogoča sistematično doseganje poslovnih ciljev. Udeleženci bodo na delavnici spoznali osnovne in ključne segmente komunikacijske strategije, kot so situacijska analiza, komunikacijski cilji, ključne ciljne javnosti, ključna ciljna sporočila, akcijski načrt s komunikacijskimi orodji in aktivnostmi za posamezne javnosti ter orodja za evalvacijo in vrednotenje učinkov in tako pridobili osnovno znanje za pripravo lastne komunikacijske strategije.

Nina Meh Savić, predavateljica:
je svetovalka za odnose z javnostmi na BIC Ljubljana, kjer pokriva področja komuniciranja z novinarji, upravljanje blagovnih znamk, urednikovanje spletnih strani in družbenih omrežij, interno komunikacijo, eventmanagement ter varstvo osebnih podatkov. Je magistrica kulturologije, diplomantka Londonske šole odnose z javnosti ter strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov na področju šolstva. Delovala je tudi kot novinarka, scenaristka in voditeljica. 

Prijave: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tukaj je!

➡️WWW.ZANVO.ORG

Naša nova in skupna spletna stran. 12 regionalnih stičišč na enem mestu!

✔️Vse skupne storitve na eni strani.

✔️Reprezentativne dobre zgodbe, ki smo jih stičišča v sodelovanju z NVO organizirala v zadnjih letih.

✔️Kontakti za bodoče sodelovanje in mnogo več!

#zaNVO

Lrf Za Pomurje

Zavod PIP

Korociv

Sticisce Novus

NVO Consulta si

Zavod Dobra družba

Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije

Stičišče Središče

Zavod Tri

BOREOInfo - informacije za NVO Primorsko-notranjske regije

Regionalno stičišče NVO Planota

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

DELAVNICA 2: Upravljanje profilov na družbenih omrežjih / 19. november ob 11. uri

VIDEOPOSNETEK DELAVNICE NA YOUTUBE

Upravljanje družbenih omrežij je pogosto še bolj časovno obremenjujoče za posameznike, ki se z njimi ukvarjajo, kot pa ohranjanje stikov v živo. Dober manager družbenih omrežij mora dobri objavi ter zglednemu profilu posvetiti kar nekaj časa, da pripravi grafične in tektovne vsebine ter jih prilagodi posameznemu kanalu.
Udeleženci bodo na delavnici spoznali 5 nasvetov, ki jim bodo pripomogli pri učinkovitejšemu upravljanju družbenih profilov. Dotaknili se bomo analize omrežij, planiranja, optimizacije, spoznali pa bomo tudi orodja za planiranje objav in urejanje kampanj na Instagramu in Facebooku.

Nives Felić:
Delavnico bo vodila Nives Felić, mladinska delavka, ki se z družbenimi omrežji ukvarja predvsem z vidika aktivacije in participacije mladih. Na Zavodu Nefiks, kjer je trenutno zaposlena kot vodja projekta Nefiks karierne rešitve, koordinira delavnice in usposabljanja za mlade iskalce zaposlitve, ki stopajo na trg dela. Poleg tega se zaveda, da je digitalna kompetenca ena od ključnih za mlade, ki stopajo na trg dela.

Prijave: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Delavnica - Googlova orodja v praksi

Nedelja, 08 November 2020 10:08 Napisal

DELAVNICA 1: Googlova orodja v praksi / 12. november ob 11. uri

VIDEOPOSNETEK DELAVNICE NA YOUTUBE

Udeleženci bodo v 1 uri dobili poglobljen vpogled v funkcionalnosti, ki nam jih ponuja okolje Google Drive-a. Osredotočili se bomo na najbolj razširjeni obliki Google Dokumenti in Google Preglednice. Osredotočili se bomo na element sodelovanja pri ustvarjanju vsebine dokumentov, njihovega deljenja ter si ogledali, kaj lahko sami sproti naredimo, da pohitrimo svoje delo. Ker se pa rado zgodi, da v dokumentih, kjer sodeluje več ljudi pride do kakšne neljube napake bomo pogledali tudi, kako lahko sledimo zgodovini sprememb in kaj lahko s temi podatki naredimo.

Jan Magdić:
Kot uporabnik Google Drive-a že praktično 10 let spremljam njegov razvoj in ga uporabljam pri vsakodnevnem delu, kjer je sodelovanje večje ekipe ključnega pomena. Svoje znanje sem nabiral tako na fakulteti kot pri delu v nevladnih organizacijah v Sloveniji in tujini. Poleg profesionalnega stika, pa me k tehnologiji vleče tudi osebno zanimanje in firbec vsega, kar je novo na tem področju. Trenutno me lahko najdete na Zavodu Nefiks kjer kot strokovni sodelavec soustvarjam projekt Nefiks karierne rešitve, ki preko delavnic in svetovanja pomaga mladim do lažjega iskanja in pridobivanja zaposlitve.

Prijave: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kako izvesti zbor članov na daljavo? (CNVOS)

Torek, 03 November 2020 18:56 Napisal

Ob poslabšanju razmer v zvezi s širjenjem bolezni covid-19 in novo razglasitvijo epidemije se mnoge nevladne organizacije ponovno soočajo z vprašanjem, ali lahko izvedejo seje svojih organov na daljavo, čeprav te možnosti njihovi akti ne predvidevajo.CNVOS je pripravil posodobljena navodila za izvedbo zborov članov društev in drugih sej organov nevladnih organizacij na daljavo glede na trenutne razmere.

Več tukaj.

[#PKP5] CNVOS pravna posvetovalnica

Torek, 03 November 2020 18:53 Napisal

[#PKP5] CNVOS PRAVNA POSVETOVALNICA

Vsi tisti, ki se prejšnji teden niste mogli udeležiti CNVOS-ove brezplačne spletne posvetovalnice o ključnih ukrepih petega protikoronskega paketa za nevladne organizacije: izvolite.

Delavnica je v celoti objavljena na YouTubu, delo pa vam je dodatno olajšano tako, da so pod videoposnetkom objavljeni seznami vseh tem in vprašanj, na katera je odgovorila pravna svetovalka Petra Cilenšek.

Povezava do videoposnetka.

Izšle najboljše novice iz sveta

Torek, 03 November 2020 18:51 Napisal

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Zgodbe Najboljših novic iz sveta, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo pozitivna sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. V časopisu tako lahko preberemo, zakaj ljudje živimo dlje, kakšne so pozitivne posledice vedno večjega območja zaščitenih morij, o velikem napredku pri dvigu življenjskega standarda milijonov ljudi v nekaj desetletjih in soočanju s pandemijo novega koronavirusa.

Izdajo novic spremlja tudi posebna spletna stran Najboljših novic iz sveta, ki prinaša še več dobrih novic, tudi v video in avdio formatu.

Več najdete na tej povezavi.

Zadnji vnosi - aktualno

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje