Aktualno

Predstavitev projekta Agencije za promocijo gibalnih aktivnosti

Torek, 13 Februar 2018 12:58 Napisal Korociv

AGENCIJA ZA PROMOCIJO GIBALNIH AKTIVNOSTI 

VABILO na predstavitev projekta AKTIVNA PODJETJA, ki bo potekala v MKC Slovenj Gradec, Ozare 18, v petek, dne 16. februarja 2018, ob 14:00 uri.

Projekt ponuja možnost sodelovanja podjetjem, zasebnikom in javnim institucijam, zato vabimo odgovorne za promocijo zdravja zaposlenih na predstavitev projekta, ki bo potekala v okviru sestanka partnerjev projekta.

Vsebina projekta se nanaša na oblikovanja referenčnega modela programov promocije zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, primernem za različne potrebe podjetij v različnih državah.

S sodelovanjem v projektu boste deležni sistemske, strokovne obravnave promocije zdravja v vaši organizaciji, vaša organizacija pa bo postala del referenčnega modela promocije zdravja in gibalnih aktivnosti na Evropski ravni, promoviranega s strani Evropske komisije in programa Erasmus+, kar tudi vam in vaši organizaciji prinaša izjemno referenco.

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropske unije Erasmus+ in ga izvajamo v sodelovanju s partnerji iz Italije, Velike Britanije, Poljske in Turčije.

Udeležbo v projektu lahko potrdite na e-mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Več o vsebini projekta spodaj.

-----------------------------------------

Projekt: Aktivna podjetja, na praksi temelječa raziskava o promociji zdravja in gibalnih aktivnosti v podjetjih

Nosilec projekta: Zavod APGA, agencija za promocijo gibalnih aktivnosti

Evropski partnerji projekta: CESIE, Palermo, Italija, Institut novih tehnologij INT, Lodz, Poljska, LIDOSK, Antalya, Turčija, Europa Community ltd, Plymouth, Anglija

Domači partnerji projekta: ŠUS, športna unija Slovenije, Centri zdravja v Koroški in Šaleški regiji

Trajanje projekta: 1.1.2018 - 31.12.2020

Zavod APGA je nevladna in neprofitna organizacija katere osnovni interes je raziskovalna in razvojna dejavnost na področju promocije zdravja in gibalnih aktivnosti in njihovih vplivov na človeka in okolico.

Z letom 2018 pričenjamo triletni projekt »Aktivna podjetja« sofinanciran iz sredstev Evropske unije, Erasmus+.

Gre za celostno zasnovan projekt, ki obravnava vprašanje spodbujanja zdravega načina življenja in gibalne dejavnosti, izhajajoč iz teoretične in praktične ravni, s temeljnim ciljem; oblikovati fleksibilen model programov promocije zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, primernem za različne potrebe podjetij v različnih državah EU.

Glavni cilji projekta

Na teoretični ravni:

 • ugotoviti trenutne razmere ter opredeliti potrebe in možnosti podjetij v zvezi s programi za spodbujanje zdravja, ki temeljijo na gibalnih dejavnostih in zdravem življenjskem slogu v podjetjih v različnih državah
 • identifikacija skupnih značilnosti in pristopov k reševanju problemov promocije zdravja in gibalne dejavnosti s pomočjo delovnega okolja
 • vrednotenje posebnih gibalnih dejavnosti in programov za promocijo zdravja ter intervencij na podlagi praktičnih izkušenj.
 • zasnovati intervencijske strategije za oblikovanje politik za spodbujanje gibalne dejavnosti in javnega zdravja
 • ustvariti prilagodljiv model programov promocije zdravja, ki temeljijo na gibalni dejavnosti in zdravem življenjskem slogu, primernem za različne potrebe podjetij v različnih državah EU
 • izdelava poročila o dejavnostih, povezanih s promocijo HEPA, na podlagi raziskave
 • vzpostaviti mrežo na nivoju EU za spodbujanje gibalne dejavnosti in zdravega načina življenja

Na praktični ravni:

 • izvajanje gibalnih aktivnosti in ukrepov za promocijo zdravja v specifičnih okoljih, na primer podjetjih, javnih ustanovah in za posebne ciljne skupine, kot so posamezniki s prekomerno telesno težo, posamezniki, nagnjeni k določenim boleznim in tveganjem za zdravje, zaposleni z nižjo izobrazbo, ekonomsko šibkejši

Pričakovani rezultati

 • povečan delež zaposlenih, ki so gibalno aktivni in uživajo zdravo hrano

 • večja družbena odgovornost in odgovornost posameznika do zdravja, zdravega življenjskega sloga in gibalne dejavnosti na dolgi rok.
 • zmanjšanje razlik med skupinami uporabnikov, še posebej socialno neprivilegiranih skupin
 • večje zadovoljstvo zaposlenih
 • večja produktivnost na delovnem mestu
 • trajnostno izvajanje programov promocije zdravja in telesnih dejavnosti v podjetjih, vključenih v projekt - do 22 podjetij, pribl. 6000 zaposlenih (skupaj v 5-ih partnerskih državah)

Vaše sodelovanje v projektu

Projekt Aktivna podjetja - skupna priložnost

V Sloveniji se podjetja zavedajo pomembnosti redne gibalne dejavnosti, vendar raziskave kažejo, da tovrstne programe, ki pripomorejo k pozitivnim posledicam rednega gibanja v Sloveniji izvajajo komaj v dobri četrtini (28%) podjetij.

Prednosti za podjetja

Sodelovanje v projektu pomeni izjemno priložnost afirmacije in promocije vašega podjetja (organizacije), ki vam bo prineslo tudi večstranske ekonomske in družbeno socialne koristi:

 • afirmacija podjetja skozi produkte projekta na Evropski ravni
 • afirmacija podjetja kot referenčnega modela na Evropski ravni
 • celosten program promocije zdravja narejen na osnovi predhodne analize za potrebe vašega podjetja (organizacije), prilagojen vašim potrebam
 • zmanjšan začetni strošek uvajanja celostnega programa promocije zdravja
 • triletno pilotsko izvajanje programa
 • izvajanje osnovnega in dodatnega programa promocije zdravja s strani zavoda APGA in s tem povezane ekonomske in družbene koristi:
  • znižanje stroškov odsotnosti z dela zaradi bolezni,
  • manjši stroški iz naslova zavarovanj in zdravstva,
  • večja produktivnost in globalna konkurenčnost,
  • boljši odnos zaposlenih do podjetja in pozitivno identifikacijo in pripadnost podjetju,
  • zaupanje investitorjev,
  • večji ugled in prepoznavnost podjetja, 
  • reference družbeno odgovornega podjetja
 • pridobitev certifikata »Zdravo podjetje«
 • možnost pridobitve Evropske nagrade družbeno odgovornega podjetja.

​Projekt bomo prijavili na razpis "Evropske nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe (European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact)".

Zadnji vnosi - aktualno

 • 1
 • 2
 • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje