Krepitev NVO

Pomembni datumi

Posebej izpostavljamo nekaj najpomembnejših datumov, ki jih preprosto ne smete zamuditi.

 

1. Pravne osebe zasebnega prava

Do 28. februarja je potrebno oddati letno poročilo na Ajpes. 

Letno poročilo vsebuje:

  • bilanco stanja,
  • izkaz prihodkov in odhodkov,
  • pojasnila k izkazoma ter poslovno poročilo

Do 31. marca je potrebno na DURS oddati obračun DDPO.

 

2. Društva

Do 31. marca je potrebno oddati letno poročilo na Ajpes in obračun DDPO na DURS.

Letno poročilo vsebuje:

  • bilanco stanja, 
  • izkaz poslovnega izida s pojasnili ter poročilo o poslovanju.

Društva, ki so zavezana k reviziji, morajo priložiti še revizorjevo oceno. Rok za oddajo letnega poročila (Ajpes) za društva, ki so zavezana k reviziji, je 31. avgust.

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje