V nevladni organizaciji v javnem interesu raum AU so oblikovali sklad dolina:dialoga. S sredstvi iz sklada želijo podpreti različne neprofitne kulturne dogodke, ki bodo realizirani v Mežiški dolini (občina Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem).

Dolgoročna vizija sklada dolina:dialoga je vzpostavitev Mežiške doline kot doline kulturnega, strpnega dialoga. Pri pripravi vsakega projekta je potrebno imeti v mislih osnovni vzgib tega sklada, torej ogrevanje kulturne atmosfere, spodbujanje medkrajevnih in medgeneracijskih kulturnih izmenjav ter pozicioniranje “doline:dialoga” kot kulturne blagovne znamke.

Za sredstva lahko kandidirajo bodisi pravne osebe neprofitne narave bodisi posamezniki. Pri slednjih je razpisni pogoj, da v primeru sofinanciranja, projekt izpeljejo kot člani raum AU. Sedež organizacije oz. prebivališča posameznika, ki kandidira za sredstva, ni relevanten, bistven je le kraj izvedbe v eni od zgoraj navedenih občin.

Prispele vloge bodo reševali mesečno. Uspešne vloge bodo sofinancirane do maksimalno 1.000 eurov. Več informacij najdete v razpisni dokumentaciji sopodaj.

Besedilo razpisa

Obrazec – prijavitelj

Obrazec – projekt

Pogodba o izvajanju projekta

Zahtevek

Navodila za obveščanje javnosti

 Degradirana območja lahko oživimo v sodelovanju z NVO

»Če neko društvo nudi začasno zavetje 70 brezdomnim ljudem in ta njihov program podpirata tako država kot občina, pa društvo ostane brez prostorov za delovanje – čigav problem je to? Zgolj problem tega društva, ali tudi države in občine?« Tako je Tina Divjak s CNVOS povprašala več kot sto udeležencev nacionalne konference Prostori ZA skupnost, ki je prek spleta potekala v četrtek, 17. novembra 2022, in sta jo organizirala Mreža stičišč nevladnih organizacij ZaNVO ter Skupnost občin Slovenije.

Predstavniki občin in nevladnih organizacij so na njej predstavili in iskali poti, ki vodijo »od praznih ruševin do polnih vsebin«, kot so organizatorji podnaslovili nacionalno srečanje. Po dveh urah so bili zbrani enotni, da če je volja, se najde tudi pot – če ima torej občina lastne prazne prostore, obstajajo načini, da jih nameni programom za svoje občane in občanke. A so ti načini po sedanji zakonodaji precej omejeni, zato je bilo na konferenci moč slišati tudi več predlogov, kako to področje izboljšati.

»Vsi vemo, da prazni prostori prinašajo stroške, kazijo podobo mesta ipd. Zakaj jih torej ne napolnimo? Zakon omogoča brezplačno uporabo za NVO v javnem interesu. Lokalna skupnost pa lahko z razpisom sama določi, kakšne vsebine si želi oz. potrebuje za svoje občane. NVO tako namesto za najemnine, sredstva še bolj namenja programom za ljudi,« je dejala Divjak in predstavnike občin pozvala, da naj ne bo pri odločanju o zapolnitvi praznih občinskih prostorov glavno vodilo (le) profit.

Tina Cigler iz Regijskega NVO centra je v imenu mreže ZaNVO nanizala ducat primerov dobrih praks od Ajdovščine do Murske Sobote, kjer so lokalne skupnosti našle pravo pot in so iz nekoč degradiranih območij ustvarile nove javne prostore, v katerih z in za občane delujejo številne organizacije. In sicer po ključu: občina s praznimi prostori + NVO z idejami = nove vsebine za občane.

Najpogostejše težave NVO, povezane s prostori, in predstavitev dobrih praks njihovega reševanja v občinah
Tina Cigler, ZaNVO

V številnih primerih so NVO pomagale tudi pri sami prenovi tovrstnih objektov. Natančnejše sta domač primer dobre prakse predstavila Rok Kosec in Jan Šimnovec, ki skupaj s številčno ekipo zagnanih prostovoljcev in različnih organizacij v zadnjih treh letih zapuščene opeke nekdanje vojašnice v Kamniku spreminjata v (dobesedno) Kreativno četrt Barutana.

Predstavitev skupnostnega ustvarjanja kreativne četrti Barutana v Kamniku: kako iz degradiranega območja v živahne javne programe

Od Rige do Dubrovnika oz. kako so se takšnih izzivov lotile lokalne skupnosti v drugih državah, je predstavil Marko Peterlin z Inštituta za politike prostora (IPoP). Državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič pa je povzel trenutno zakonodajo na tem področju in tudi njene omejitve, kot sta začasnost tovrstne rabe in pa status delovanja NVO v javnem interesu. Hkrati je zbrane pozval, da se v primeru »zakonodajnih dilem« obrnejo na ministrstvo. Je pa prisotne razveselila njegova izjava, da je »5+5« let maksimalna meja brezplačnega najema za NVO v javnem interesu »mit«.

Primeri dobrih praks v tujini in pomen rabe javnega prostora za razvoj skupnosti Marko Peterlin, IPoP

In ker NVO nismo znani zgolj po tarnanju nad trenutnimi razmerami, ampak znamo ponuditi konkretne rešitve, je Senka Šifkovič z IPoP nanizala več predlogov, kako bi lahko sistemsko izboljšali tovrstna sodelovanja med občinami/državo in NVO. V.d. direktorice Urada za mladino mag. Tina Kosi pa je ob zaključku konference napovedala izid zbornika Prostori za mlade.

Predstavitev možnih rešitev Mreže za prostor Senka Šifkovič, IPoP

Posnetek konference Prostori ZA skupnost, ki jo je sofinanciralo Ministrstvo za javno upravo, si lahko ogledate TUKAJ.

Tako kot po lanski nacionalni konferenci, namenjeni patricipativnem proračunu, pa bo mreža ZaNVO izdala tudi povzetke vseh strokovnih prispevkov s konference, vključno s primeri dobrih praks.

Ministrstvo za javno upravo v letu 2023 predvideva objavo treh javnih razpisov, financiranih iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij. Prvi javni razpis bo objavljen predvidoma februarja, in sicer za sofinanciranje projektov za krepitev civilnodružbenega prostora in spodbujanje sodelovanja državljanov v procesih odločanja. Objavo drugih dveh razpisov, za podporno okolje

Več TUKAJ!

Kako pripraviti dobro zgodbo o uspehih vaše organizacije? 

Zgodbe so odličen način za sporočanje nevladniških dosežkov, pa tudi orodje, ki vam lahko pomaga izpolniti cilje. Za razliko od suhoparnih poročil, v katerih prevladujejo številke in tehnični opisi projektov, so dobre zgodbe zapomnljive in pri naslovnikih vzbujajo empatijo. Z zgodbami se tako lažje povežete z občinstvom in jih prosite za pomoč. Odločitev za pripovedovanje nevladniških zgodb pa ima še eno dobro plat: zgodbe vas bodo še bolj povezale in tudi med zaposlenimi ter prostovoljci utrdile prepričanje, da niste le organizacija, temveč skupina ljudi, ki prispeva k razvoju lepše in boljše družbe.

V pomoč pri oblikovanju nevladniških zgodb so za vas pripravili nekaj nasvetov, ki vam bodo olajšali pripravo. Več.

Vir: Lucija Zavrtanik, Regiona stičišče NVO Planotalno

Evropska komisija je v Uradnem listu EU z dne 23. marca objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2023. V okviru tokratnega razpisa je na voljo skoraj 3,4 milijarde evrov.

Več o razpisu najdete TUKAJ.

Rok prijave: datumi za različne ukrepe objavljeni v razpisu

X. LETNA KONFERENCA KOROŠKIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Tema: transparentnost

MKC – Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

Sreda, 30.11.2022 od 10.00 do 14.00

Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije (NVO) – KOROCIV vas vljudno vabi na X. Letno konferenco koroških NVO. Tema letošnjega dogodka je transparentnost.

Na konferenci bomo naslovili vprašanja o pomenu transparentnosti na različnih ravneh institucionalnega delovanja in širše družbene odgovornosti. Predstavljeni bodo praktični primeri upoštevanja načel transparentnosti in integritete v javnem in nevladnem sektorju.

Konferenca bo potekala v dveh delih:

 1. Okrogla miza o transparentnosti z gosti
 2. Delavnica »Osebni podatki« / Delavnica »Žvižgači« (izberete eno delavnico)

GOSTJE

- Jure Trbič, Ministrstvo za javno upravo

- Matjaž Mešnjak, Ministrstvo za pravosodje

- Darko Sagmeister, Mestna občina Slovenj Gradec

- Maja Cimerman, Danes je nov dan

- Vasja Čepič, Transparency International Slovenia

- Tanja Petek, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

PROGRAM

9.30-10.00

Zbor udeležencev ob kavi, čaju in prigrizkih

10.00-10.10

Pozdravni govori: KOROCIV, Mestna občina Slovenj Gradec, Ministrstvo za javno upravo

10.15-12.00

Okrogla miza o transparentnosti z gosti (strokovni del) in udeleženci konference (debata)

12.00-12.25

Odmor (kava, čaj, prigrizki)

12.30-13.45

Delavnica 1: Kdaj potrebujemo privolitev za obdelavo osebnih podatkov in kako jo ustrezno pripraviti (Nina Meh Savić, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov)

Delavnica 2: Žvižgači in varna prijava suma nepravilnosti(Vasja Čepič, pravnik pri Transparency International Slovenia)

13.45-14.00 Zaključek konference

 

PRIJAVA NA KONFERENCO IN DELAVNICO - https://forms.gle/VJteR7b47sXYQfJZ6

Vse dodatne informacije: Jure Strah, koordinator projekta KOROCIV, 031 308 896

Vabljeni!

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Vsak davčni zavezanec lahko izbere največ deset organizacij in s tem odstotek svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre ta odstotek sicer v proračun.

Na CNVOS so pripravili posebno aplikacijo za vse, ki ste skladno z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije upravičeni do donacij? Spletni obrazec, preko katerega vam davčni zavezanci na vaši spletni strani lahko namenijo del dohodnine, so sedaj posodobili. Novi gradnik omogoča elektronsko podpisovanje, ki postopek občutno skrajša in poenostavi. Namestite si ga! 

Navodila za brezplačno namestitev na vašo spletno stran najdete TUKAJ!

Objavljen je Javni razpis za srednje projekte, v okviru Programa Active Citizens Fund v Sloveniji, vrednosti 421.300 evrov. Glavni namen javnega razpisa je podpora NVO in njihovim projektom, ki prispevajo h krepitvi zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij in/ali povečanju podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam.

Projektni predlogi morajo nasloviti eno od prednostnih področij programa:

 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.

Ob tem pa morajo prijavitelji upoštevati tudi:

 • Na področju varovanja okolja in klimatskih sprememb bodo podprti samo projekti, ki se nanašajo na sodelovanje javnosti, zagovorništvo, družbene inovacije in aktivno državljanstvo.
 • V okviru področja socialne pravičnosti in vključevanja ranljivih skupin bo zagotavljanja blaginje in osnovnih socialnih storitev podprto samo v smislu širših akcij za ozaveščanje javnosti, zagovorništvo in oblikovanje pobud za spremembe.
 • Posebej se spodbuja vključevanje mladih pri izvajanju projektov (npr. državljanska vzgoja, mobilizacija javnosti), hkrati pa naj bo mladina tudi ena ključnih ciljnih skupin. Pri projektnih aktivnostih, ki ciljajo na mlade, je smiselno razmisliti o partnerstvih z mladinskimi organizacijami.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (NVO), ki na dan prijave izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), in ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Priročniku za upravljalce skladov ACF - glej razpisno dokumentacijo.

Dobro je vedeti

24. 11. 2022 ob 10. uri bo preko Platforme ZOOM potekala informativna delavnica, nanjo se morate obvezno prijaviti. Posnetek delavnice bo na voljo tudi na CNVOS YouTube kanalu.

Rok za prijavo: 23. 1. 2022

Vabljeni na usposabljanje o dvigu digitalnih kompetenc za zaposlene v NVO, njihove prostovoljce ali uporabnike. Na usposabljanjih bodo skozi teoretični vstop v temo in praktičnim delom po skupinah poskrbeli za razumevanje informacijske družbe in pomen digitalizacije ter odgovorili na vprašanje: “Zakaj je digitalizacija nevladnih organizacij potrebna in kako jo lahko dosežemo?”.

 • Kdaj? 15. 12. 2022, od 10:00 do 14:30
 • Kje? V spletnem okolju Zoom

Vsi termini in prijava na usposabljanje so dostopni na povezavi: https://forms.gle/HhTG1Z9uRZF8X45L7

Povezavo do srečanja boste prejeli dan pred usposabljanjem.

Program:
10:00 - 10:30 Teoretični uvod: Kaj sta digitalizacija in informacijska družba?
10:30 - 11:15 Interaktivni kviz: Osebne digitalne kompetence.
11:15 - 11:35 Odmor z vajami za raztezanje.
11:35 - 12:00 Razprava: Priložnosti digitalizacije za nevladne organizacije.
12:00 - 12:40 Teoretični uvod: Strategija digitalnega razvoja.
12:40 - 12:50 Odmor.
12:50 - 13:35 Delo po skupinah: Razvoj digitalne strategije.
13:35 - 14:00 Predstavitev dela po skupinah.
14:00 - 14:30 Zaključek: Predstavitev podpornega gradiva, napoved prihajajočih aktivnosti in evalvacija.

Projekt Digitalna nova generacija organizacij – Digital NGO je dvoletni projekt, podprt s strani Ministrstva za javno upravo. Projekt se izvaja v konzorcijskem partnerstvu treh organizacij: Mreže MaMa, IPM Akademije in SZOTK – Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Javni razpis Ministrstva za javno upravo za razvoj prostovoljskih organizacij

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij. Na razpisu je na voljo okvirno 2,1 milijona evrov. Sofinanciranih bo predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah, pri čemer sofinanciran strošek delovnega mesta znaša 30.000 evrov letno. Delovno mesto znotraj posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo štiriindvajset mesecev.

Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:

 • je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
 • je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15),
 • je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
 • je imel v letu 2021 najmanj 25.000 EUR prihodka,
 • ima zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni ali krajši delovni čas,
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

Predstavitev javnega razpisa bo 17. 11. ob 10. uri preko orodja Teams (MS)  - povezavo najdete TUKAJ

Rok za prijavo: 7. 12. 2022

Povezava do razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-prostovoljskih-organizacij/

stran 1 od 35
 • 1
 • 2
 • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje