Vljudno vabljeni na 9. Letno konferenco koroških nevladnih organizacij, ki bo v sredo, 26.5.2021 ob 10.00. Takrat bo na sporedu pogovor z gosti na temo zdravja. Spletni dogodek organizira Korociv - Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije (NVO).

Naslov pogovora: 

- Skupnostni in celovit pristop k reševanju problematik na področju zdravja v regiji

Izhodišče:

- V pogovoru z gosti bomo poizkušali iz različnih in skupnih zornih kotov s predstavitvijo programov, dobrih praks in konkretnih aktivnosti celostno nasloviti področje zdravja v Koroški regiji. Iskali bomo pomen skupnega (so)delovanja relevantnih organizacij iz različnih sektorjev in področij. Poudarek bomo dali tudi kreiranju partnerstev, ki imajo ali pa bi lahko imela sinergijski potencial za delovanje v javno dobro na področju zdravja.

Gosti: 

- Neda Hudopisk, predstojnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ OE Ravne na Koroškem

- Polona Moličnik, koordinatorka Zdravstvenovzgojnega centra ZD Ravne na Koroškem

- Irena Nagernik, tajnica občinske uprave Občine Črna na Koroškem

- Robi Brezovnik, profesor športne vzgoje na Gimnaziji Ravne na Koroškem

Moderator:

- Jure Lesjak, Korociv - Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije (NVO)

Dogodek bo trajal 1h 15 min. Razdeljen bo na dva dela: v prvem delu bo na sporedu pogovor z gosti, v drugem delu sledi debata gostov in ostalih udeležencev (vprašanja, komentarji, predlogi). 

Povezava do pogovora

https://zoom.us/j/94528688133?pwd=LzRpb3kzVGVKaDRlWjdzOEJwd3hWQT09

Meeting ID: 945 2868 8133
Passcode: 874276

 

(prijave od 9.50-10.00, ob 10.00 boste iz čakalnice prestavljeni na dogodek)

*Predhodne prijave niso nujne, so pa zelo zaželjene.

 

URNIK 9. LETNE KONFERENCE KOROŠKIH NVO

- torek, 25.5. ob 19.00: posvet koroških NVO na temo zdravja (prenos dobrih praks) 

- sreda, 26.5. ob 10.00: pogovor z gosti na temo zdravja z naslovom Skupnostni in celovit pristop k reševanju problematik na področju zdravja v regiji

Razpis Civic Europe Idea Challenge

Četrtek, 08 April 2021 09:26 Napisal

Na razpis Civic Europe Idea Challenge se lahko prijavite le še do 26. aprila!

Civic Europe, inkubator lokalnih civilnih iniciativ in organizacij, ki podpira aktivno državljanstvo na lokalni ravni, bo v okviru programa Idea Challenge podprl 20 navdihujočih nevladniških projektov. Organizacije z najboljšimi idejami za aktivacijo državljank in državljanov na lokalni ravni bodo za izvedbo projektov prejele do 35.000 evrov.

[ROKE PODALJŠALI DO KONCA APRILA] Veliko društev in drugih nevladnih organizacij se je v teh dneh obračalo na stičišča z najbolj vročim vprašanjem: bodo, ne bodo, so ali niso podaljšali rokov za oddajo Letnih poročil in Obračuna davka od dohodka z 31. marca na 30. april? Težko je bilo odgovoriti verodostojno – zakon, ki zajema tudi ta ukrep, je državni zbor minuli petek sicer sprejel, a včeraj ga v Uradnem listu (še) ni bilo. Pa vendar: tako FURS kot AJPES sta v svojih sistemih za oddajo omenjenih poročil rok že podaljšala do 30. aprila!

????⏳

»Čeprav zakon še ne bo objavljen v Uradnem listu RS, bo aplikacija za predložitev letnih poročil na portalu AJPES odprta tudi po 31. marcu 2021. Roki za predložitev premoženjskih bilanc ostajajo nespremenjeni,« so zapisali na svojih spletnih straneh, podobno pa je storila tudi Finančna uprava: »Čeprav omenjen zakon tik pred koncem marca še vedno ni objavljen v Uradnem listu RS, smo na Finančni upravi kljub temu v sistemu eDavki že prestavili rok za oddajo omenjenih obračunov na 30. 4. 2021. To pomeni, da lahko zavezanci obračuna DDPO in DohDej oddajo do konca aprila 2021.«

????⏳

#zaNVO vam želi bolj miren spanec!

Mrežo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij poleg

Korociv

sestavljajo še

Lrf Za Pomurje

Regionalno stičišče NVO Podravja

Stičišče NOVUS

NVO Consulta si

Zavod Dobra družba

Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije

Stičišče Središče

Zavod Tri

BOREO Info - informacije za NVO Primorsko-notranjske regije

Ustanova Fundacija BiT Planota

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2021-2024 je dokument, ki vsebuje dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov mladinske politike. Gre za celovito, razvojno naravnano strategijo na področju mladih, ki nadaljuje začrtano pot prejšnje strategije za mlade za obdobje 2014-2020. 

Strategija bo prispevala k celoviti ureditvi položaja mladih v občini, nadgradnji podpornega okolja mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotavljanju pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o zanje pomembnih stvareh v lokalni skupnosti ter razvoju lokalne mladinske politike za zagotavljanje pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v občini.

Pisanje nove strategije se je začelo na pobudo Komisije za mladinska vprašanja, ki je v zadnjih dveh letih pri pregledu realiziranih ukrepov na področju mladih ugotavljala, da je potrebno obstoječo strategijo novelirati oziroma pripraviti novo. Za ta namen se je v začetku leta 2019 formirala posebna projektna skupina za pripravo nove strategije za mlade. V skupino so bili vključeni Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije - KOROCIV, Koroški mladinski kulturni center Kompleks, Občina Ravne na Koroškem, Mladinski svet Ravne na Koroškem, Komisija za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem. K sodelovanju so bile povabljene tudi nevladne organizacije s področja mladih v občini.

Namen strategije je opraviti analizo o dosedanjem mladinskem delu in mladinskih politikah, ki se izvajajo v občini, ter na podlagi teh rezultatov razviti ukrepe za mlade, ki se bodo realizirali od leta 2021 do leta 2024. Tako je strategija sestavljena iz 11 sklopov, ki po vrstnem redu smiselno zaokrožujejo celoto. 

Po uvodu je predstavljeno področje mladinske politike z opredelitvijo pojmov, metodološkega, normativnega in širšega družbenega okvirja. Sledi pregled in analiza statističnih podatkov na področju mladih na Ravnah na Koroškem in v regiji. Prvi del strategije končuje seznam mladinskih organizacij in organizacij, ki delujejo na področju mladih. 

V osrednjem delu so predstavljeni obstoječi ukrepi Občine Ravne na Koroškem na področju mladinskih politik, posebej je izpostavljen certifikat “Mladim prijazna občina”, ki je bil občini podeljen leta 2013 in podaljšan leta 2017 (z veljavnostjo do 2021). 

Po opravljeni analizi ukrepov prejšnje strategije za mlade od leta 2014 do 2019 so podrobno predstavljeni rezultati spletne ankete (n = 908), v kateri so mladi podajali odgovore v devetih vsebinskih sklopi:

1 informiranje, 2 mladinsko organiziranje, 3 prosti čas, zdravje, šport in rekreacija, 4 bivanjska problematika, 5 participacija, 6 zaposlovanje, 7 mobilnost, 8 izobraževanje, 9 trajnostni razvoj, ekologija in varovanje okolja.

Po zapisanih vsebinskih sklopih so v zadnjem poglavju jedra strategije zapisani cilji in ukrepi razvoja mladinske politike v občini Ravne na Koroškem s terminskim planom, predvidenimi aktivnostmi in rezultati/učinki na področju mladih. 

V zaključku sledi opredelitev odgovornosti spremljanja in uresničevanja strategije, viri pridobljenih podatkov in vprašalnik za mlade, s katerim smo izvedli anketo.

+++ CELOTNA STRATEGIJA JE DOSTOPNA TUKAJ +++

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

  • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva. 
  • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
  • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobnejeopredeljeni v javnem pozivu.

Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 12. 4. 2021 do 12. ure. Predlogi morajo do tega roka fizično ali v skenirani obliki prispeti na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 

Jezikovni tečaj nemščine

Sreda, 03 Marec 2021 09:36 Napisal
tec

Za NVO: Podporne storitve

Sreda, 03 Marec 2021 09:30 Napisal

✅ #zaNVO: Danes izpostavljamo šesti ključ za uspešno delovanje vaše nevladne organizacije, ki dopolnjuje 1.? informiranje, 2.? krepitev organizacije, 3.? promocijo, 4.? zagovorništvo in 5.? povezovanje.

? Šesti ? ključ so podporne storitve.

Regionalna stičišča glede na strokovna znanja in kompetence zaposlenih strokovnjakov ponujamo raznovrstne podporne storitve. Preverite pri stičišču v svoji regiji, kaj vam poleg zgoraj navedenega lahko nudi tudi na področju tehničnih in vsebinskih potrebah vašega društva, organizacije, zavoda-

? https://zanvo.org/kontakt/ ?

Lrf Za Pomurje

Regionalno stičišče NVO Podravja

Sticisce Novus

NVO Consulta si

Zavod Dobra družba

Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije

Stičišče Središče

Zavod Tri

BOREO Info - informacije za NVO Primorsko-notranjske regije

Ustanova Fundacija BiT Planota

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Korociv

Dobra zgodba: Sinergija v gibanju 4D

Četrtek, 11 Februar 2021 10:10 Napisal

✅ #zaNVO: 12 regionalnih stičišč v sodelovanju z NVO-ji in drugimi partnerji v okolju že več kot desetletje ustvarjamo dobre zgodbe.

Današnja dobra zgodba je "Sinergija v gibanju 4D", v kateri sodelujejo NK FužinarNK PecaKošarkarski klub DravogradRokometni klub Slovenj Gradec 2011, Rokometna Šola Sebastjana Soviča in Zavod KONC.

? Konzorcij »Sinergija v gibanju 4D« sestavljajo nevladne organizacije, ki se v Koroški regiji ukvarjajo z vzgojo mladih, predvsem na področju telesne kulture, zdravja in športa. ?‍♀️

? Sinergija v gibanju 4D skozi izvajanje aktivnosti na zgoraj naštetih področjih rešuje dva problema mladih v

Koroški regiji (mladi med 4. in 18. letom):

1 Poslabšan telesni fitnes indeks otrok in prekomerna prehranjenost otrok v regiji

2 Povečano število mladih priseljencev, ki jih je potrebno integrirati v družbo

ℹ️ Več info: https://korociv.si/.../695-projekt-sinergija-v-gibanju-4d

Pridruženi partnerji pri projektu:

RRA Koroška d.o.o. - Regionalna razvojna agencija za Koroško
Kmkc Kompleks
Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ (OE Ravne na Koroškem)
Mestna občina Slovenj Gradec
Občina Ravne Na Koroškem
Občina Dravograd
Občina Črna Na Koroškem

Imate tudi sami željo po podobnem projektu v naši regiji? Tukaj smo, da vam z izkušnjami lahko pomagamo.

? https://zanvo.org/izpostavljamo/ ?

Lrf Za Pomurje
Regionalno stičišče NVO Podravja
Sticisce Novus
NVO Consulta si
Zavod Dobra družba
Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije
Stičišče Središče
Zavod Tri
BOREO Info - informacije za NVO Primorsko-notranjske regije
Ustanova Fundacija BiT Planota
ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa
Korociv

Za NVO: Zagovorništvo

Petek, 05 Februar 2021 10:34 Napisal

✅ #zaNVO: Danes je dan za predstavitev četrtega ključa ? do uspešnega delovanja vaše nevladne organizacije.

? To je zagovorništvo!

Regionalna stičišča smo z uspešnim zagovorništvom vplivala na spremembo mnogih lokalnih, regionalnih in deloma tudi nacionalnih politik na področju naslavljanja potreb v skupnosti.

Vešča smo v organiziranju posvetov, okroglih miz in drugih dogodkov strukturiranega dialoga. Zaupajte nam, kako želite zvišati kvaliteto življenja v vaši lokalni skupnosti in skupaj bomo narediti načrt zagovorniških akcij.

? https://zanvo.org/storitve/ ?

Lrf Za Pomurje

Zavod PIP

Sticisce Novus

NVO Consulta si

Zavod Dobra družba

Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije

Stičišče Središče

Zavod Tri

BOREO Info - informacije za NVO Primorsko-notranjske regije

Regionalno stičišče NVO Planota

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Korociv

Nov razpis ameriškega veleposlaništva za nevladne organizacije z rokom 15. marec 2021

Več na: https://si.usembassy.gov/.../grant.../ngo-small-grants/

  • 1
  • 2
  • 3

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

© 2016 Korociv.si | Spletna agencija Si-TEAM

Iskanje